Řád Hnutí Jarilo

SLOVNÍČEK POJMŮ JARILA

Evidenční číslo Partnera klubu Jarilo

Evidenční číslo Partnera klubu Jarilo

  • zkratka: EČPK
  • je 6-ti  místné číslo, které v rámci projektů Hnutí Jarilo je přiřazeno Partnerům klubu Jarilo, kteří se rozhodli v souladu s Pravidly a principy Hnutí Jarilo uplatňovat při svém hospodaření Klubový režim.
  • může být využito i jinými formami společenstev, která neuplatňují při své činnosti klubový režim, a to za předpokladu, že si tyto jiné formy vymezí číselný rozsah tak, aby nebyl duplicitní s již využitými číselnými rozsahy jiných společenstev. Za tímto účelem je vytvořena metodika tvorby a přiřazení EČS.
  • přiděluje zájemcům - členům Občanských klubů, Společenstvům a Jednotlivcům uplatňujícím klubový režim - Centrum Administrace Hnutí Jarilo
  • slouží jako číselný symbol pro použití v rámci prostředků výpočetní techniky za účelem jednoznačné identifikace plateb nebo jako číslo účtu vytvořené v rámci elektronických platebních bran.
  • slouží také za účelem možnosti uzavírat dohody a smlouvy s existujícími obchodními společnostmi a jednotlivci, kteří jsou podřízeni Obchodním zákonům státu jehož jsou rezidenty. (Např. v systémové praxi může EČPK nahradit IČO, které je požadováno jako povinná položka obchodní společnosti bez které dle vnitřních směrnic nemohou svým zákazníkům umožnit velkoobchodní spolupráci)
  • příloha:  metodika tvorby a přiřazení EČPK připravuje se
.