Řád Hnutí Jarilo

SLOVNÍČEK POJMŮ JARILA

Účastník Klubového režimu

Účastník Klubového režimu

 • je jednotlivec, který se účastní Klubového režimu na základě souhlasu s Hodnotami Hnutí Jarilo
 • může jím být například: 
  • člen Občanského klubu, 
  • člen jiného společenstva uplatňující klubový režim
  • Partner Klubu Jarilo,  
  • návštěvník klubu
  • a dále účastník (bilatelárních) dohod nebo jiných písemných smluv nebo listin vytvářených Hnutím Jarilo
.