Řád Hnutí Jarilo

SLOVNÍČEK POJMŮ JARILA

Občanský klub

Občanský klub

  • je svobodné společenství jednotlivců, které funguje výhradně na principech sousedské výpomoci a soukromých formách spolupráce
  • je základním projektem Hnutí Jarilo

  • řídí se vlastními klubovými pravidly, má vlastní autonomii a nepodléhá žádné nadřazené instituci ani skupině občanů

.