Řád Hnutí Jarilo

SLOVNÍČEK POJMŮ JARILA

Klubový režim

  • Klubový režim je svobodný společenský mechanismus, kterým Hnutí Jarilo ve svých projektech vymezuje prostor, pravidla a řád
  • Úplné informace o klubovém režimu jsou uvedeny v Deklaraci klubového režimu, která je vytvořena jako samostatná listina a je aktualizována podle potřeby a požadavků klubových společenstev. 

Klubový režim Jarila

  • Klubový režim Jarila – viz Klubový režim
.