Řád Hnutí Jarilo

informace 

pro návštěvníky webů Partnerů klubu Jarilo

Vítejte na informačním webu Mezinárodního mírového Hnutí Jarilo

Vstoupili jste na web Partnera klubu Jarilo, který při své činnosti uplatňuje klubový režim v rámci Mezinárodního mírového Hnutí Jarilo

Dovolte, abychom Vám v krátkosti přiblížili principy, které jsou charakteristické pro Partnera klubu Jarilo:

1.) Partner klubu Jarilo

  • uplatňuje při své činnosti klubový režim - svobodný společenský mechanismus, kterým Hnutí Jarilo ve svých projektech vymezuje prostor, pravidla a řád. Základní informace o "Klubovém režimu" jsou uvedeny v Deklaraci klubového režimu,
  • uznává a  souhlasí s Hodnotami Hnutí Jarilo (viz obrázek), díky čemuž se stává účastníkem klubového režimu,
  • v rámci mezinárodního práva, jako aktivní spolupracovník Hnutí Jarilo naplňuje a ctí požadavky Rezoluce OSN č. 53/154, díky čemuž je považován za chráněnou osobu podle čl. 12 odst. 2 a 3 uvedené Rezoluce,
  • může být zapsán ve veřejné evidenci Partnerů klubu Jarilo 

3.) Označení prostorů Partnera klubu Jarilo

Partner klubu Jarilo má na jím spravovaném webu nebo v aplikaci uvedeny odkazy na informace o klubovém režimu formou loga, obrázku nebo banneru (např. obr. č.1), případně jinou vhodnou viditelnou formou, případně klubovou symbolikou, která zajišťuje, aby návštěvník věděl, že se nachází v prostoru v němž je uplatňován klubový režim.

Obrázky č.1

Více informací o aktuálních projektech Hnutí Jarilo, pořádaných akcích či možnostech spolupráce, naleznete na jarilo.cz

.