Řád Hnutí Jarilo

informace 

pro návštěvníky webů Partnerů klubu Jarilo

Vítejte ve světě Jarila

Vstoupili jste na web Partnera klubu Jarilo, který je účastníkem klubového režimu 

v rámci Mezinárodního mírového Hnutí Jarilo

Dovolte, abychom Vám ve 3 bodech přiblížili principy, které jsou charakteristické pro Partnera klubu Jarilo:

1.) Partner klubu Jarilo

  • uplatňuje při své činnosti klubový režim - svobodný společenský mechanismus, kterým Hnutí Jarilo ve svých projektech vymezuje prostor, pravidla a řád
  • uznává a  souhlasí s Hodnotami Hnutí Jarilo (viz obrázek č.1), díky čemuž se stává účastníkem klubového režimu
  • V rámci mezinárodního práva, jako aktivní spolupracovník Hnutí Jarilo naplňuje a ctí požadavky Rezoluce OSN č. 53/154, díky čemuž je považován za chráněnou osobu podle čl. 12 odst. 2 a 3 uvedené Rezoluce
  • může být zapsán ve veřejné evidenci Partnerů klubu Jarilo 

Obrázek č.1 - Hodnoty Hnutí Jarilo

2.) Souhlas s Hodnotami Hnutí Jarilo

  •  je možné vyjádřit těmito způsoby: (vybrané informace z Deklarace klubového režimu)
  1. vstupem do klubu (klubem se rozumí prostory a území ve správě Partnera klubu Jarilo)
  2. podáním klubové přihlášky
  3. písemným potvrzením do podpisového archu, který je viditelně umístěn ve veřejné části klubu nebo před vstupem do klubu nebo prostoru vymezeného klubovou akcí.
  4. písemným potvrzením v jiných listinách (klubové dohody aj.)

3.) Označení prostorů Partnera klubu Jarilo

Partner klubu Jarilo má na jím spravovaném webu uvedeny odkazy na informace o klubovém režimu formou loga, obrázku nebo banneru (např. obr.č.2), případně jinou vhodnou viditelnou formou, případně klubovou symbolikou, která zajišťuje, aby návštěvník věděl, že se nachází v prostoru v němž je uplatňován klubový režim.

Obrázky č.2

Více informací o aktuálních projektech Hnutí Jarilo, pořádaných akcích či možnostech spolupráce, naleznete na jarilo.cz

.