Řád Hnutí Jarilo

SLOVNÍČEK POJMŮ JARILA

Hnutí Jarilo

Hnutí Jarilo

  • Mezínárodní mírové Hnutí jednotlivců, které spojuje společná Myšlenka - tvořit svět v souladu s přírodními principy
  • nemá žádnou hierarchii.  
  • Z pohledu mentální životní energie jde o Myšlenkou propojené jednotlivce, kteří tvoří Svět v souladu s přírodními principy. 
  • pro podporu činnosti nabízí projekty, které umožňují připraveným jednotlivcům vytvořit vlastní společenstva a zapojit se tak do spolupráce při výstavbě nového Světa Míru
  • Společenstva (komunity), která zřizují jednotlivci v rámci projektů Hnutí Jarilo, se řídí vlastními pravidly a vyvíjí činnost v souladu s principy Hnutí Jarilo. V prostoru nebo na území jenž tato společenstva spravují je uplatňován Klubový režim, který zabezpečuje svobodný rozvoj a důstojné podmínky pro život jejich členů.
  • pro podporu projektů Hnutí Jarilo a tvorbu písemných materiálů je vytvořeno Centrum administrace - Halenkov C.A., jehož činnost zabezpečují dobrovolníci z řad příznivců Hnutí Jarilo

.