Řád Hnutí Jarilo

LISTINY & PRAVIDLA

Status Občanského klubu (SOK)

Status Občanského klubu

  • úplný popis společenské formy "Občanský klub" včetně písemných materiálů a odkazů, které tuto formu upřesňují a popisují.

  • tato listina může být průběžně aktualizována, tak aby obsahovala podstatné informace v souladu s aktuálním vývojem celospolečenských událostí. 

  Číslo listiny

  /pravidla

  Název listiny

  /pravidla

  Ke stažení

  Poznámka

  Aktualizace

  801.1

  Status Občanského klubu (SOK)

  PDF


  27.7.2023

  .